• dự án Masteri Villas
  • Nhà máy mitsu
  • Nhà máy panasonic
  • Nhà máy denso vietnam
  • urc
  • Microsoft
  • Banner 2
VIET TRUONG THANH TRADING&ENGINEERING SERVICE JSC.,
Head Office: Room 704–PCC1 Building–My Dinh Plaza.
No.138 Tran Binh Road–My Dinh 2 Ward - South Tu Liem District – Ha Noi City – Viet Nam 
Tel : ( +84-4 ) 73 02 86 86 - Fax: ( +84-4 ) 73 02 68 86
Email : info@viettruongthanh.com.vn 
Web   : www.viettruongthanh.com.vn
Online : 1
Yesterday    : 26
This week    : 96
Tatal : 239342