Hotline  
0914 424 686
Tỷ giá
Mã NT Mua Vào Bán Ra
AUD 15,043.93 15,685.40
CAD 17,015.29 17,740.83
CHF 25,275.78 26,353.55
CNY 3,241.81 3,380.55
DKK - 3,457.60
THB 599.96 692.24
Nguồn: Vietcombank
Ngày: 6/4/2023 7:52:32 AM
Đối tác

Đối tác

Công ty Thương mại Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Việt Trường Thành được thành lập vào năm 2009 là một Công ty cổ phần hoạt động trên các lĩnh vực Thiết kế và Thi công Hệ thống Sau đây là danh sách các đối tác công trình chúng tôi đã thi công.

No

Typical Projects

Contract value (USD)

Year

Client

MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS

1       

 NISSEI HANOI PHASE 1- THANGLONG IP.

36,390.00

2009

HTG COMPANY

2       

NAM THANH MECHANIC FACTORY

142,100.00

2009

NAM THANH COMPANY

3       

EMS1-MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

204,000.00

2009

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

4       

DAINICHI COLOR VIET NAM – TU SON – BAC NINH

60,842.00

2009

DAINICHI COLOR VIET NAM

5       

CAO BANG HOTEL

263,800.00

2010

 

6       

TNT- OFFICE AND WAREHOUSE

586,870.00

2010

INTERSERCO COMPANY

7       

PCB - MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

39,800.00

2010

HTG COMPANY

8       

ESD - MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

72,200.00

2010

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

9       

NINH BINH FINE COAL BASED URE PLANT

36,987.00

2010

CET COMPANY

10    

URC HANOI WARE HOUSE

Lot 2.2 Thach that – Quoc Oai Industrial Park - Hanoi

168,750.00

2011

INVESCO1 HANOI

11    

MITSUBISHI PENCIL

Lot C3 Thang Long Industrial Park – Dong Anh - Hanoi

187,500.00

2011

HTG COMPANY

12    

AUDIO VISION GLOBAL

465B Hoang Hoa Tham – Ba Dinh Hanoi

86,200.00

2011

AVG COMPANY

13    

EMS1 3rd Floor Removal - MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

49,000.00

2012

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

14    

ESD Air Compressorl - MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

23,000.00

2012

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

15    

Pump Chemical Tank Yard- MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

11,900.00

2012

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

16    

Power supply system for  AVS line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

70,000.00

2012

DENSO  VIETNAM

17    

Secondary M&E for AVS line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

81,000.00

2012

DENSO  VIETNAM

18    

Secondary M&E for EGR-V, LS-EGR, DC-EGR line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

38,000.00

2012

DENSO  VIETNAM

19    

Power and secondary work of AFM3 line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

28,500.00

2012

DENSO  VIETNAM

20    

Moving layout and Equipment of AFM line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

26,300.00

2012

DENSO  VIETNAM

21    

Renovation M&E for DCV line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

19,880.00

2012

DENSO  VIETNAM

22    

Additional airconditional durability room

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

34,800.00

 

2012

DENSO  VIETNAM

23    

M&R for PCB1-6

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

330,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

24    

M&R for PCB1-7 (3F-SR2) – NORMAL ROOM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

112,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

25    

M&R for PCB1-7 (3F-SR2) – GENERAL

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

121,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

26    

ESD Air Compressorl for PCB1-7 - MEIKO ELECTRONICS VIETNAM

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

23,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

27    

WATER METER FOR MEIKO FACTORY

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

26,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

28    

SECONDARY RAYOUT MACHINE

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

22,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

29    

SECONDARY LASER MACHINE AT 1FL PCB

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

26,500.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

30    

SECONDARY FOR IMMERSION TIN LINE

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

36,000.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

31    

CHEMICAL PUMP FOR TANK YARD

PHUNG XA IP, THACH THAT, HATAY

14,950.00

2013

MEIKO ELECTRONICS CORPORATION

32    

Supply power electric for O2 Sensor

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

88,650.00

2013

DENSO  VIETNAM

33    

Secondary for O2 Sensor production line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

70,350.00

2013

DENSO  VIETNAM

34    

Power supply and Secondary work for AT Module

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

142,000.00

2013

DENSO  VIETNAM

35    

Power supply and Secondary work for Sleeve line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

60,000.00

2013

DENSO  VIETNAM

36    

Power supply and Secondary work for Laser processing core stato line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

90,350.00

2013

DENSO  VIETNAM

37    

Power supply and Secondary work for V/B assy CVT assembly line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

80,800.00

2013

DENSO  VIETNAM

38    

Supply and install electric power and air pressure for new production area-2F

Lot  J1/2, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

46,070.00

2014

PANASONIC VIETNAM

39    

Construction gypsum wall for OAC room

Lot J1/2, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

7,150.00

2014

PANASONIC VIETNAMPo

40    

Power supply and Secondary work for AVS line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

196,200.00

2014

DENSO  VIETNAM

41    

Power supply and Secondary work for DCT line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

98,000.00

2014

DENSO  VIETNAM

42    

Power supply and Secondary work for SOL line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

72,089.00

2014

DENSO  VIETNAM

43    

Power supply and Secondary work for CVT line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

110,861.00

2014

DENSO  VIETNAM

44    

Power supply and Secondary work for CVT Mid H1,H2 cutting  line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

126,700.00

2014

DENSO  VIETNAM

45    

Exhaust system for Upper and Lower line, Laser line, Mid H, Mid L line and Sleeve line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

84,824.00

2014

DENSO  VIETNAM

46    

Power supply work for CVT – Mid H line no3

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

38,000.00

2014

DENSO  VIETNAM

47    

Power supply and Secondary work for Fas-coating line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

55,725.00

2014

DENSO  VIETNAM

48    

Power supply and Secondary work for LG-EGR line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

50,000.00

2014

DENSO  VIETNAM

49    

Exhaust system for CVT-Mid H, CVT Mid L line no 3,4,5

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

28,567.00

2014

DENSO  VIETNAM

50    

Power supply and Secondary work for O2 sensor line

Lot E1, THANG LONG IP, DONG ANH, HA NOI

142,612.00

2014

DENSO  VIETNAM

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT TRƯỜNG THÀNH
Trụ sở chính : No01 LK03 - 04 Khu đất dịch vụ Cây quýt, Khu Đô thị Văn khê, Phường La khê, Quận Hà đông, TP Hà Nội.
Điện thoại : (+84-24) 32 01 17 32 - Fax: (+84-24) 32 01 17 33.
Email : info@viettruongthanh.com.vn.
Website: https://www.viettruongthanh.com.vn or https://www.vttc.vn.
Trực tuyến : 1
Hôm qua    : 3
Tuần này    : 103
Tổng cộng : 236758